Disclaimer

Eigendomsbepaling

Niets mag, op welke wijze dan ook, worden gekopieerd of anderszins overgenomen van deze website zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming.

Korte citaten mogen worden gebruikt, uitsluitend onder duidelijke vermelding van deze blog en het rechtstreeks linken naar het artikel waaruit geciteerd wordt.

Disclaimer

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Meningen en andere informatie afkomstig van deze blog dienen als informatief te worden opgevat. De teksten kunnen onjuistheden of fouten bevatten en kunnen niet als volledig worden beschouwd. Bij gebruik van deze teksten is de gebruiker zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor toetsing hierop.

De houder en/of schrijver van de teksten op deze site kunnen derhalve niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade die zou voortvloeien op basis van teksten van deze website.

%d bloggers liken dit: